Вікно програми

Після запуску програми Excel 2010 на екрані відкриються два вікна: вікно табличного процесора та підлегле до нього вікно електронної книги.

Вікно Excel – це типове вікно Windows - програми, що містить рядок меню, смуги прокручування, панелі інструментів (рис. 1.1). Так само, як і у вікні текстового редактора Word, у вікні Excel за умовчанням відображаються панелі інструментів Стандартна і Форматування, що дають змогу з документами різні операції (створення, відкривання, зберігання тощо), а також форматувати їх уміст.


Рис. 1.1. Вікно програми
 1. Поле Ім’я
 2. Кнопка Вставлення функції
 3. Поле Pядка формул
 4. Рядок заголовка вікна табличного процесора
 5. Рядок номерів стовпців
 6. Вікно електронної книги
 7. Кнопки керування вікном електронної книги
 8. Кнопки розгортання поля Рядка формул
 9. Позначка горизонтальної смуги розділення
 10. Позначка вертикальної смуги розділення
 11. Позначка зміни розмірів горизонтальної смуги прокручування
 12. Рядок стану
 13. Кнопка створення нового аркуша
 14. Рядок ярличків аркушів
 15. Кнопки прокручування ярличків аркушів
 16. Стовпець номерів рядків
 17. Поточна клітинка з табличним курсором
 18. Кнопка Виділити все