Виділення елементів книги

Ви вже знаєте, що перш ніж виконувати над об’єктом копіювання, видалення, форматування чи будь-яку іншу операцію, його необхідно виділити. У програмі Excel можна виділяти діапазони суміжних і несуміжних клітинок, а також рядки, стовпці та цілі аркуші.

Виділення рядків, стовпців та всього аркуша

Для виділення одного рядка достатньо клацнути мишею його заголовок. Щоб виділити кілька рядків, потрібно встановити курсор миші у заголовку рядка та, натиснувши ліву кнопку миші, протягнути курсор вгору або вниз так, щоб захопити потрібну кількість рядків. Аналогічно виділяють один або кілька стовпців. Зазначимо, що курсор миші на заголовках рядків та стовпців набуває вигляду чорної стрілки ( або ).

Щоб виділити всі клітинки аркуша, слід клацнути кнопку Виділити все - вона розташована у лівому верхньому куті аркуша (рис.1.8).


Рис. 1.8. Копка - Виділити все

Виділення довільного діапазону клітинок

Нагадаємо, що діапазоном називається певний набір клітинок електронної таблиці. Найчастіше виникає потреба виділити прямокутний діапазон, тобто прямокутну область на аркуші. Для цього потрібно встановити курсор миші на кутову клітинку діапазону, натиснути ліву кнопку миші й, не відпускаючи її, перемістити курсор по діагоналі у протилежний кут. Увесь діапазон буде позначено блакитним кольором, а клітинка, виділена першою, - білим. Приклад прямокутного діапазону наведено на рис. 1.9, а, як бачите, він має адресу В2:Е6.


Рис. 1.9. Виділення клітинок: а – прямокутний діапазон; б – діапазон несуміжних клітинок

Щоб виділити діапазон, який складається з несуміжних клітинок, слід виділити одну цього прямокутну частину, натиснути клавішу Ctrl і, не відпускаючи її, по черзі виділити всі інші прямокутні частини діапазону (рис. 1.9, б). адресу такого діапазону записують як послідовність адрес його прямокутних частин, розділяючи їх символом “;”, наприклад: B2;C3;D4;E5;F6;B7:F7.