Практична робота 1.1

Мета практичної роботи: навчитися вводити дані в електронні таблиці та форматувати їх.

Ви маєте створити таблицю репертуар театру, використавши дані, які наведено у табл. 1.2.


Таблиця 1.2. Репертуар театру на тиждень

Готова таблиця має набути такого вигляду, як показано на рис. 1.26.


Рис. 1.26. Електронна таблиця «Репертуар театру на період з 15 по 21 березня 2010 року»

Хід виконання

 1. Запустіть програму Excel, створіть новий документ і збережіть його під іменем Практ_1.xlsx.
 2. Виділіть усі клітинки таблиці та за допомогою групи Шрифт вкладки Основне задайте для них шрифт Arial розміром 14 пт.
 3. Створіть назву таблиці.
  • Двічі клацніть клітинку В1 і введіть у неї першу частину таблиці, Репертуар театру на перший період, натисніть клавіші Alt+Enter та введіть другу частину назви, з 15 по 21 березня 2010 року.
  • ПРИМІТКА. За допомогою клавіші Alt+Enter створюють нові рядки в середині клітинки.

  • Виділіть діапазон В1:D1 і об’єднайте його клітинки, клацнувши кнопку (Об’єднати та розмістити в центрі) на панелі інструментів Форматування.
  • Встановіть для клітинки В1 вирівнювання по вертикалі по центру (вікно Формат клітинок, вкладка Вирівнювання).
  • Збільште висоту першого рядка приблизно до 60 пікселів, щоб поруч із заголовком таблиці вмістилося зображення.
  • Додайте зображення емблеми театру з файлу emblem.jpg, скориставшись командою Вставка Малюнок З файлу. Розмістіть малюнок на початку першого рядка. За потреби змініть його розміри.
 4. Створіть шапку таблиці.
  • До клітинок А2:Е2 введіть заголовки стовпців таблиці.
  • Виділіть діапазон А2:Е2 і встановіть для його клітинок вирівнювання по горизонталі та по вертикалі – по центру. Для того щоб текст, який не вміщується у клітинки, не затуляв сусідніх клітинок, встановіть прапорець переносити по словах (вікно Формат клітинок, вкладка Вирівнювання).
  • Виділіть діапазон А1:Е2 і задайте для тексту заголовків напівжирне написання, клацнувши кнопку (Напівжирний) групи Шрифт вкладки Основне.
  • Розширте стовпці А, В, С, D, Е так, щоб шапка таблиці набула такого вигляду, як на рис. 1.27.
 5. Виберіть формати даних для стовпців таблиці.
  • Для діапазону В3:В9 установіть формат дати. Відкрийте вікно Формат клітинок, на вкладці Число виберіть зі списку Числові формати елемент Дата і будь-який тип дати зі списку праворуч.
  • Для діапазону С3:С9 виберіть формат для відображання часу без врахування секунд. У вікні Формат клітинок на вкладці Число (рис. 1.27) виберіть зі списку Числові формати елемент Час і тип часу без секунд зі списку праворуч.
  • ПРИМІТКА. Якщо формат Час не містить тип часу без секунд, то у вікні Формат клітинок на вкладці Число виберіть зі списку Числові формати елемент (усі формати), а зі списку праворуч – тип часу h:mm (див. рис. 1.27).

  • Для діапазону Е3:Е9 виберіть формат Фінансовий, а у списку Позначення виберіть грн. або клацніть кнопку (Грошовий формат) на панелі інструментів Форматування.

 6. Рис. 1.27. Встановлення формату часу
 7. До клітинок діапазону А3:А9 уведіть відомості про репертуар театру, подані в табл. 1.2.
  • Уведіть у клітинки А3:А9 назви вистав і прізвища авторів. Зауважте, що назви вистав з клітинок А3 і А4 повторюються у клітинках А7 і А8. Тому для введення даних у клітинки А7 і А8 можна скористатися функцією автоматичного завершення тексту: увести кілька символів назви і, коли буде запропоновано продовження, натиснути клавішу Enter.
  • Створіть у другому стовпці прогресію дат із кроком в один день, починаючи з 15.03.2010: уведіть у клітинку В3 дату 15.03.2010 та протягніть маркер авто заповнення над діапазоном В4:В9.
  • ПРИМІТКА. Якщо у клітинках діапазону В4:В9 було виконано операцію копіювання, а не автозаповнення, змініть параметри автозаповнення, клацнувши кнопку (Параметри автозаповнення) та вибравши перемикач Заповнити (рис. 1.28).

  • Уведіть дані у клітинки діапазону С3:Е9. Коли будете заповнювати останній стовпець таблиці, вводьте тільки грошові суми, без позначень валюти (грн).
 8. Встановіть для клітинок межі, скориставшись кнопкою (Межі) групи Шрифт вкладки Основне. Збережіть таблицю.

 9. Рис. 1.28. Зміна параметрів автозаповнення