Таблиця як набір однотипних об'єктів

Найчастіше електронна таблиця містить інформацію про деяку множину однотипних об’єкті, тобто таких, що мають однаковий набір параметрів. Дані про кожен об’єкт записують в окремому рядку таблиці. Так, у класному журналі кожен рядок відповідає одному учню, а в розкладі руху потягів чи автобусів – рейсу. Значення параметрів записують в окремих клітинках, виділяючи для кожного з них свій стовпець. Як приклад розглянемо подану на рис. 5.1 таблицю з розкладом руху автобусів. Об’єкти, які в ній представлено, - це рейси, їхніми параметрами є номери рейсу, пункт відправлення, пункт призначення та час відправлення.


Рис. 5.1. Таблиця подання набору однотипних об’єктів

Для роботи з наборами однотипних об’єктив призначено діалогове вікно форми даних. У цьому вікні є кілька полів вводу, назви яких відповідають заголовкам стовпців таблиці. Вікно форми даних (рис. 5.2) дозволяє провести пошук потрібної інформації, доповнити перелік новими об’єктами, видалити непотрібні, відредагувати наявні. Відкривається це вікно за допомогою команди Дані Форма, перед виконанням якої потрібно виділити будь-яку клітинку в таблиці. У заголовку вікна форми даних вказується ім’я поточного робочого аркуша.


Рис. 5.2. Вікно форми даних

У лівій частині вікна форми даних відображається інформація про один об’єкт – значення кожного параметра дається в окремому полі. Ви можете відредагувати ці дані, переміщуючись від параметра до параметра за допомогою клавіші Tab, та перейти до наступного об’єкту за допомогою клавіші Enter. Видалити поточний об’єкт дозволяє кнопка Видалити, а додати новий – кнопка Створити. Усі зміни, внесені у вікно форми даних, відображаються в самій електронній таблиці.