Поняття функції

Функції в Microsoft Excel покликані автоматизувати обчислення. Їх використовують лише як частини формул. Зауважимо, що у формулах правила запису функцій такі самі, як і в математиці: після імені функції у круглих дужках указують значення її аргументів:

ІМ'Я_ФУНКЦІЇ(аргументи).

Аргументами функції можуть бути константи, адреси, діапазони, інші функції та вирази. Якщо функція має кілька аргументів, їх розділяють символом «;». Наприклад, функція POWER(A1;B1) дозволяє обчислити результат піднесення числа з клітинки A1 до степеня, записаного у клітинці В1(рис. 3.1).


Рис. 3.1. Використання функції POWER: а — формула; б — обчислене значення

Уведення функцій у формули

Бібліотека Microsoft Excel містить понад сотню вбудованих функцій, тож запам'ятати імена всіх їх неможливо. Вибрати потрібну функцію і ввести її у формулу можна за допомогою спеціального діалогового вікна Вставка функції (рис. 3.2), яке відкривається кнопкою , розташованою зліва від рядка формул.


Рис. 3.2. Вікно Вставка функції

Щоб користувачам було легше шукати функції, їх усі поділено на категорії, які вибирають у списку Категорія: математичні, статистичні, логічні, для роботи з базами даних, фінансові, для роботи з датами й часом тощо. У списку Виберіть функцію відображаються всі функції обраної категорії. Після подвійного клацання назви функції відкривається вікно Аргументи функції, у якому потрібно ввести значення її аргументів і підтвердити свої дії, клацнувши кнопку ОК (рис. 3.3).

На рис. 3.3 проілюстровано введення аргументів функції CONCATENATE, яка з'єднує кілька текстових рядків, формуючи з них один новий. Ця функція може мати різну кількість аргументів, від 1 до 30, значення яких вводяться в текстові поля, розташовані у верхній частині вікна Аргументи функції. Під полями аргументів після символу «=» відображається значення функції, нижче описується її призначення та призначення аргументу, в полі якого розміщено курсор.

Значення аргументів функції можна вводити в поля аргументів чи виділяючи клітинки таблиці, що містять потрібні аргументи. Після цього адреса клітинки або діапазону з'явиться в полі. Увівши значення аргументів, потрібно клацнути кнопку ОК.


Рис. 3.3. Вікно Аргументи функції

ПРИМІТКА. В українській версії табличного процесора Excel 2003 назви функцій подано англійською мовою (наприклад функція обчислення суми аргументів має назву SUM).

Багато з вбудованих функцій Excel призначено для виконання дуже специфічних завдань. Однак, як показує досвід, найчастіше використовують такі функції:

  • SUM(число1;число2;...)(рос. СУММ, категорія Математичні) — підсумовує числа;
  • AVERAGE(число1;число2;...)(рос. СРЗНАЧ, категорія Статистичні) — обчислює середнє значення чисел;
  • МАХ(число1;число2;...)(рос. МАКС, категорія Статистичні) — визначає максимальне число з набору;
  • MIN(число1;число2;...)(рос. МИН, категорія Статистичні) — знаходить мінімальне число з набору;
  • COUNT(значення1;значення2;...)(рос. СЧЕТ, категорія Статистичні) — підраховує кількість чисел у списку аргументів;
  • SQRT(число) (рос. КОРЕНЬ, категорія Математичні) — повертає значення квадратного кореня з числа.