Використані джерела

 1. Excel: Сборникпримеров и задач / Лавренов С. М. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 336 с.
 2. Microsoft Excel у профільному навчанні / І. О. Завадський, А. П. Забарна: [Навч. посіб.]. — К.: Вид. група BHV, 2011. — 272 с.: іл.
 3. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики. 11 клас / О. О. Бодрик, О. Г. Захар, Ж. В. Потапова. – Х.: Видавництво «Ранок», 2010. – 136 с.
 4. Інформатика. 11 клас (рівень стандарту): Посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / Завадський І.О., Стеценко І.В.. – К.: Видавнича група BHV, 2012. – 288 с.
 5. Інформатика. Електронні таблиці Excel: теоретичні основи, приклади та завдання, практичні роботи/ Корнієнко М.М., Іванова І.Д. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 48 с. + Додатки (48 с. + 16 с.).
 6. Інформатика: 11 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К.: Генеза, 2011. – 304 с.: іл.
 7. Практикум з інформатики і комп’ютерної техніки: Навч. пос. / Благун І.С., Бондар Д.І., Дмитришин М.І., Дмитришин Р.І., Мушеник І.М., Солтисік О.О. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 176 с.
 8. Практикум і робочий зошит з інформатики. Академічний рівень: 10 кл.: Посіб. Для загальноосвіт. навч. закл./ І. О. Завадський, О. В. Пасічник, В. В. Бойчук. – К.: Видавнича группа BHV, 2010. – 224 с. : іл.
 9. Практичні роботи з інформатики / Журибеда О.А. – Х.: Вид. група «Основа», 2012. – 143 с.
 10. Табличний процесор. Інформатика. 10 кл.: Посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / Завадський І.О., Стеценко І.В., Левченко О.М. – К.: Видавнича група BHV, 2011. – 96 с.
 11. Microsoft Excel - Вікіпедія
 12. Электронные таблицы MS Excel
 13. Информатика. Тест по теме Табличный процессор MS Excel
 14. Тест по Microsoft Excel
 15. Світ MS Excel
 16. Тести по темі «Табличний процесор Microsoft Excel»