Завдання 1

Створіть електронну таблицю за зразком, поданим на рис. 1.30, та від форматуйте її відповідним чином.


Рис. 1.30. Зразок таблиці «Мої друзі»

Завдання 2

Створіть електронну таблицю, подібну до поданої на рис. 1.31. зауважте, що дати проведення вистав у кожному місті можна ввести за допомогою прогресії. Тут дані зі стовпця Примітка вказують на крок прогресії: у випадку «Щодня» крок дорівнює 1; «Через день» - 2; «Через 2 дні» - 3. Для введення назв місяців також скористайтеся прогресією.


Рис. 1.31. Електронна таблиця «Графік гастролей театру»

Завдання 3

У торгівельній компанії щомісяця переглядають та підвищують оклади працівників. Складіть таблицю окладів за зразком, наведеним на рис. 1.32. бухгалтерам оклад підвищують на 20 грн, продавцям – на 10 грн, товарознавцям – на 5 грн, головному бухгалтеру – на 15 грн, а технічному працівникові – на 1%. Створивши відповідні прогресії, обчисліть оклади кожного співробітника компанії за період з лютого по червень.


Рис. 1.32. Таблиця «Оклади працівників підприємства за перше півріччя»

Завдання 4

Відформатуйте клітинки електронної таблиці так,щоб отримати орнамент, зображений на рис 1.33. Для цього створіть повторюваний фрагмент орнаменту і скопіюйте його потрібну кількість разів.


Рис. 1.33. Орнамент, отриманий шляхом форматування електронної таблиці

Завдання 5

Ввести, починаючи з клітинки В2, униз список пір року, попередньо створивши прогресію користувача.