Формати даних у Excel

Клітинка електронної таблиці може містити текст, число або формулу.

  • Текстові дані являють собою рядок тексту довільної довжини і відтворюються в тому самому вигляді, як їх було введено.
  • Числові дані – це окремі числа, уведені в клітинку. До даних цього типу належать також дати і грошові суми. Спосіб відображення числових даних залежить від формату клітинки.
  • Формула – це вираз, що починається зі знака “=”. За умовчанням програма відображує у клітинках не формули, а результати їх обчислення.

Excel автоматично розпізнає тип даних і вирівнює числові значення за правим краєм клітинки, а текст – за лівим. Якщо програма не може інтерпретувати дані як число або формулу, вона обробляє їх як текст.

Крім цього, користувачеві надається можливість самостійно визначити, як мають інтерпретуватися та відображатися дані, уведені в клітинку. Він може це зробити, задавши їх формат на вкладці Число ділового вікна Формат клітинок (рис. 1.5), яке відкривається командою Формат Клітинки.


Рис. 1.5. Вікно Формат клітинок

У Microsoft Excel передбачено 12 стандартних форматів даних, на додаток до яких користувач має змогу створювати ще й власні. Найчастіше застосовують формати, перелічені нижче.

  • Загальний – для відображення текстових і числових значень буз застосування спеціального форматування. За умовчанням дані мають саме такий формат.
  • Числовий – для відображення чисел із заданою кількістю десяткових розрядів.
  • Грошовий – для відображення грошових сум (чисел із позначками валюти). Надається можливість обрати майже будь-яку наявну валюту і відображати її позначку прийнятими в тій чи іншій країні способами.
  • Дата – для відображення дат. Формат передбачає кілька способів подання дат, що вибираються у полі Тип вікна Формат клітинок.
  • Час – для відображення значень часу на вкладці Число.
  • Відсотковий – для відображення значень як відсотків. Значення 1 у клітинці такого формату буде інтерпретовано як 100%. Якщо ввести, наприклад, 1,55, відобразиться значення 155%.
  • Текстовий – для відображення тексту “таким, як є”. Збережений у клітинці цього формату текст відображається саме в такому вигляді, як його було введено.

Оскільки в електронних таблицях часто доводиться вводити числові значення, грошові суми та відсотки, для швидкого вибору цих трьох найпоширеніших форматів, а також для змінення розрядності чисел у клітинках на панелі інструментів Форматування передбачено спеціальні кнопки (рис. 1.6).


Рис. 1.6. Кнопки на панелі інструментів Форматування, призначені для форматування клітинок

Особливість уведення даних в електронні таблиці полягає в тому, що набирати на клавіатури додаткові позначення (назви валют, символ “%”, текстові назви місяців тощо) не потрібно. Необхідно лише задати для клітинки певний формат, а потім увести в неї дані в найпростішому вигляді. Наприклад, щоб увести грошову суму 455 грн, у вікні Формат клітинок слід вибирати формат Грошовий, у списку Позначення – елемент грн.Украинский, а потім увести в клітинку число 455, яке автоматично відобразиться як 455 грн.