Основні операції над книгою

Відкриття

Запустити програму Microsoft Excel на виконання можна одним із тих способів, що й більшість інших програм в ОС Windows, тобто вибравши програму Пуск Усі програми Microsoft Office Microsoft Office Excel 2010 чи клацнувши ярлик програми на робочому столі (якщо такий ярлик на ньому є) або файл документа Excel з розширенням xlsx.

Збереження

Зберегти електронну таблицю можна кількома способами:

  • сполученням клавіш Ctrl+S;
  • натиснувши кнопку (Зберегти) на панелі швидкого доступу;
  • натиснувши кнопку "Office" Зберегти ;

Друк електронних таблиць

Щоб надрукувати таблицю, виконайте команду Файл Друк. У вікні, що відкриється (рис. 1.2), можна вибрати принтер, орієнтацію паперу, спосіб його подання для друку, кількість сторінок тощо. Перед друком аркуші варто попередньо переглянути. Це можна зробити за допомогою кнопки Перегляд у вікні Друк. Після друку або попереднього перегляду деякі межі клітинок буде позначено пунктирними лініями – вони вказують, де пролягатимуть межі сторінки у разі друку документа.


Рис. 1.2. Bікно Друк

Переміщення аркушем і книгою

Під переміщенням аркушем розуміють зміщення активної клітинки. Переміщатися можна за допомогою миші, або за допомогою клавіатури (табл. 1.1.)


Таблиця 1.1. Клавіші для переміщення аркушем

Щоб зробити певну клітинку активною, можна також увести її адресу в поле адреси (див. рис. 1.1).

Для переміщення робочою книгою, тобто для гортання аркушів, слід клацати їх ярлики.

Уведення даних у таблиці

Перш ніж уводити в таблицю дані, клітинку, де вони мають розміщуватися, потрібно зробити активною. Дані можна вводити з клавіатури безпосередньо в клітинку або в рядок формул (попередньо клацнувши в ньому). Помилково введені символи можна видалити за допомогою клавіші BackSpace.

Для скасування операції введення використовують клавішу Esc або кнопку , розташовану в рядку формул зліва, а для підтвердження зазначеної операції – розташовану там же кнопку або одну з перелічених далі клавіш. Підтверджуючи факт уведення, ці клавіші забезпечують перехід у різні клітинки:

  • Enter та – у клітинку нижче;
  • Tab та – у клітинку справа;
  • та – у клітинку зліва або у клітинку вище відповідно.

Щоб змінити вміст клітинки, у якій вже зберігаються дані, потрібно перейти в режим редагування, двічі клацнувши клітинку або зробивши її активною і клацнувши рядок формул. У цьому режимі клавіші та не діють, а клавіші та використовуються для переміщення курсору введення (вертикальної риски ), а також для виділення символів (за натиснутої клавіші Shift). Для видалення символів можна користуватися клавішами Del та BackSpace.